კონტაქტები

იმპორტიორი: შპს „დიპლომატ ჰოლდინგი“:
0153,მის: საქართველო, ქ.თბილისი, ივანე კაჭარავას ქ. N 59 დ
ტელ: (+995 032) 2910504
ხარისხზე მიღებული პრეტენზიები:

გამოიწერეთ სიახლეები

გაქვთ შეკითხვა ან შემოთავაზება?
მოგვწერეთ